Apareixen en l’inici de l’edat adulta, entre els 17 i 22 anys, i per això se’ls coneix com a queixals del seny. Són els últims a completar la dentadura i de vegades arriben provocant molèsties i problemes de salut bucodental. Els tercers molars són quatre...