Les tincions dentals són defectes estètics que espatllen el color natural del somriure. Poden ser de major o menor intensitat i es deuen a múltiples causes. Aquestes taques, que no desapareixen després d’haver-se raspallat les dents, poden sorgir per diversos factors, des de determinats aliments,...