Sedació conscient

Al Centre dental Parc del Nord som especialistes en precediments de sedació conscient

Aquest tipus de sedació està molt ben valorada perquè permet una ràpida recuperació i fa que el pacient pugui retornar a la seva activitat habitual en poc temps.

Què és la Sedació Conscient?

L’odontologia, a més de tenir cura de la salut dental, també té en compte el benestar dels pacients durant els procediments dentals. El control del dolor i també de l’ansietat és un factor important per oferir tractaments odontològics en bones condicions.

Per això, cada cop s’implanta més la sedació conscient, una tècnica ideal per poder realitzar intervencions bucodentals sense problemes a aquells pacients que tenen por al dentista.

Des del Centre dental Parc del Nord recomanam aquesta tècnica per tan de tenir la millor experiècnia possible, per part del pacient. I per part de l’equip metge, per assolir condicions de treball òptimes.

És un mètode de relaxació amb anestèsia molt eficaç per disminuir l’ansietat, la tensió i el temor i, per descomptat el dolor, en aquelles persones que pateixen odontofòbia quan es troben a la clínica dental.

També s’administra als pacients amb problemes psíquics que no poden controlar els seus moviments motors o patologies que pel seu estat els és difícil relaxar-se durant la intervenció.

Com el seu propi nom indica, és un tipus de sedació que ajuda a mantenir conscient al pacient durant tot el temps que dura la intervenció.

Malgrat estar despert, estarà relaxat, en un ambient òptim i agradable perquè l’odontòleg pugui fer el seu treball amb la màxima agilitat i eficàcia.

FAQS sobre sedació conscient

Quin professional s’ocupa d’aplicar aquest mètode anestèsic?

La tècnica de la sedació conscient ha de ser realitzada només per un metge especialista acreditat en anestesiologia i reanimació.

Al Centre dental Parc del Nord tenim personal metge especialitzat en anestèsia i sedació conscient.

Durant el procediment el metge anestesista s’encarrega de supervisar l’estat del pacient i de monitoritzar les seves constants vitals per assegurar el grau de sedació.

La seva presència permet controlar qualsevol complicació que aparegui, sobretot en pacients amb patologies respiratòries, cardíaques o metabòliques (diabètics).

Per a quins pacients està més indicada la sedació conscient?

Poden rebre aquesta sedació pacients adults o menors de més de 4 anys que pateixen ansietat i tenen fòbia al dentista. És un tipus d’anestèsia molt eficaç i recomanable per facilitar el treball de l’odontòleg a l’hora de realitzar intervencions dentals complexes (implants múltiples, rehabilitacions complicades, empelts ossis…).

És un mètode que ajuda a fer que el pacient se senti còmode i deixi d’estar nerviós quan es troba a la consulta de la clínica dental.

A més, és molt pràctic per reduir visites i realitzar diferents tractaments en una sola sessió (obturació de càries, extraccions, endodòncies…)

També es pot aplicar aquesta sedació conscient en pacients que presentin alguna patologia associada (discapacitat psíquica, engarrotament muscular, així com tremolors o sudoració).

En canvi està contraindicada en persones amb trastorns psiquiàtrics severs i també en infants menors de 4 anys.

Al Centre dental Parc del Nord estudiam cada cas per individual, per tal de poder oferir els millors tractaments.

Quin tipus de sedacions conscients hi ha a la clínica?

El metge anestesista recomanarà al pacient el mètode de sedació més adequat al seu grau de pors i en funció de la intervenció a realitzar i la seva durada. Cal distingir entre dos tipus de sedació conscient: la inhalatòria i la intravenosa.

  • Sedació conscient inhalatòria. Aquest mètode analgèsic, per inhalació, elimina l’ansietat i fa que el pacient estigui en un estat de serenitat i tranquil·litat, sense adormir-se. Per mitjà d’una mascareta se li subministra una barreja de gasos que proporcionen una sensació de relaxació i pèrdua de sensibilitat per a evitar el dolor. Aquesta analgèsia és un tractament ràpid que s’utilitza en pacients amb por a les xeringues i és recomanat fins i tot en pediatria per la seva seguretat, eficàcia i ràpida recuperació.
  • Sedació conscient intravenosa. En aquest cas el pacient rep per via intravenosa una combinació de fàrmacs -un sedant (per relaxar-se) i un anestèsic (per al dolor)- que el seu organisme assimila de forma ràpida per entrar en un estat de gran relaxació. L’anestesista, que supervisa tot el procediment, decideix la dosi en funció del pacient i del tractament que ha de rebre. El pacient es recupera en poques hores a la mateixa clínica.

Quins requisits exigeix aquest tipus d’analgèsia?

Qualsevol persona pot sotmetre’s a la sedació conscient. Així i tot caldrà saber si és apta per rebre el tractament, avaluant prèviament el seu estat de salut. Al Centre dental Parc del Nord ens encarregam de dur a terme aquesta avaluació.

El metge anestesista li indicarà el tipus de sedació més convenient i els símptomes que experimentarà. Caldrà que el pacient vagi acompanyat per una altra persona per ser conduït quan surti de la clínica al seu domicili.

Quina preparació s’ha de seguir abans de rebre la sedació dental?

En funció de la sedació a aplicar, inhalatòria o intravenosa, el metge anestesista li indicarà les normes a seguir, com ara no prendre aliments ni beure líquids unes hores abans. En cas de prendre alguna medicació podrà seguir el tractament després de consultar-ho al metge. També haurà de comunicar abans de rebre la sedació qualsevol anomalia de salut que hagi tingut.

I quines pautes es recomanen fer després de la sedació?

Sortir de la clínica acompanyat d’una altra persona (familiar o amic), no conduir vehicles durant les 12 hores després de la intervenció ni dur a terme cap activitat de risc en les 12 hores següents. Tampoc ingerir alcohol ni substàncies tòxiques durant les 12 hores posteriors al tractament.

Financiacion