Ortodòncia

Què és la sedació conscient en odontologia?

Anar al dentista pot ser d’allò més estressant per determinats pacients. Per pal·liar aquesta aversió al tractament dental les clíniques s’han dotat d’eines molt útils com ara la sedació conscient. En què consisteix? Quins pacients es poden beneficiar d’aquest servei? Quina preparació prèvia es necessita? En aquest article et resolem aquests i altres dubtes sobre un mètode cada cop més utilitzat en casos extrems per perdre la por al dentista.

En què consisteix la sedació conscient?

Es tracta d’un procediment anestèsic que aconsegueix un estat de relaxació i confort en el pacient. No és una anestèsia general. El pacient està conscient, no adormit, tolera millor el tractament odontològic, amb tranquil·litat, sense ansietat, i manté el contacte verbal amb l’odontòleg.

Qui administra la medicació?

La sedació conscient l’ha de realitzar un metge especialitzat en anestesiologia, que acompanyarà al pacient en tot moment mentre el dentista fa el procediment dental. Hi ha diferents nivells de sedació, de mínima a moderada o profunda.

En quins casos està indicada la sedació?

Els pacients que són candidats a aquesta medicació anestèsica intravenosa són aquelles persones ansioses, amb fòbia a les agulles o hipersensibilitat al dolor i certa resistència als anestèsics locals. També està indicada en aquells casos que requereixen un procediment dental llarg i complex: múltiples implants, rehabilitacions, empelts, cirurgies complexes…

Per saber si és adequat a la sedació, el pacient respon a un qüestionari tipus test on es valora la seva escala d’ansietat. L’odontòleg decidirà finalment si és apte o no a aquest tractament.

Quines precaucions s’han de fer abans o després de la medicació?

Les normes bàsiques a tenir en compte abans de sotmetre’s a una sedació dental són:

– No ingerir aliments ni líquids unes hores abans (l’anestesista indicarà les hores en dejú en funció del tipus de medicament a administrar).

– Posar en coneixement de l’equip mèdic els fàrmacs que estigui prenent, si té al·lèrgies, alguna malaltia crònica i qualsevol altra circumstància personal de salut.

– Continuar prenent la medicació habitual però comunicar-ho a l’anestesista a la visita de preparació.

– El dia de la intervenció dental indicar qualsevol problema de salut que hagi sorgit.

Després del procediment anestèsic:

– Sortir de la clínica acompanyat d’un familiar o amic.

– No conduir vehicles ni executar tasques perilloses durant les 12 hores següents.

– Evitar la ingesta d’alcohol durant les 12 hores posteriors.

Si creus que necessites una sedació, demana una primera cita informativa a la clínica on t’explicaran més àmpliament els detalls d’aquest procediment i podràs resoldre tots els teus dubtes.