Ortodoncia para adultos: brackets o alineadores invisibles?

Ortodòncia per adults: bràquets o alineadors invisibles?

Si pensaves que dur aparells d’ortodòncia és només cosa d’adolescents, t’equivoques. Cada cop hi ha més adults joves o persones majors de 45 – 50 anys que es beneficien d’aquests tractaments per corregir l’alineació de les dents. Els motius per triar aquestes opcions són variats: des de millorar l’estètica fins a solucionar problemes funcionals o de salut bucodental.

Per què pot ser necessària l’ortodòncia en l’etapa adulta? Perquè unes dents mal col·locades o que no encaixen bé poden provocar alteracions de salut com males digestions, apnea del son, pèrdua de dents, dolors de cap i, fins i tot, dificultats de pronunciació de determinats sons.

La diferència amb els joves és que en edats madures es treballa amb una dentició permanent i una estructura òssia amb alteracions consolidades. L’ortodòncia en adults pot tractar i solucionar des de casos d’apinyament fins a dents separades o diferents tipus de maloclusions: la mossegada oberta, la mossegada creuada, el ressalt, la sobremossegada…

Quina és la tècnica més recomanable per adults? L’elecció varia en funció de variables com l’edat del pacient, el tipus de complicació a tractar, el preu i l’estètica dels aparells. Avui dia els bràquets metàl·lics són els més convencionals i econòmics, però el mercat ofereix alternatives més atractives i discretes per a persones adultes com ara l’ortodòncia invisible que permet fer una vida normal sense que els altres se n’adonin.

Aquests són els diferents tipus d’ortodòncia per adults que t’oferim a la nostra clínica:

Bràquets de metall. És el mètode més utilitzat i popular. Es tracta d’uns quadrats metàl·lics que es fixen a cada dent i van units per un arc de filferro subjectat per unes pestanyes. El seu principal avantatge és que és molt efectiu i mou i corregeix la posició de les peces dentals de forma més ràpida. Això fa que el pacient hagi de dur l’ortodòncia durant menys temps.

Bràquets estètics. Són ceràmics o de safir, es col·loquen igual que els metàl·lics a la cara visible de les dents, però aporten discreció perquè queden dissimulats amb el mateix color de l’esmalt dental i resulten més desapercebuts.

Bràquets linguals. Es col·loquen a la part interna de les dents i són invisibles a les mirades. Funcionen de la mateixa manera que els de metall. El desavantatge aquest tipus d’ortodòncia invisible és que necessita un temps d’adaptació perquè interfereix la forma de parlar del pacient. També és més complicada la higiene dental amb els aparells, seguint el raspallat rutinari.

Ortodòncia invisible (alineadors). Com a alternativa estètica als bràquets trobem els alineadors dentals de l’ortodòncia invisible. Es tracta d’unes fèrules transparents o aparells removibles que es van substituint i canviant de manera periòdica. És l’opció més còmoda i higiènica, perquè pots col·locar-te i treure’t les fundes per menjar o per raspallar-te les dents. No obstant això, aquest sistema no és recomanable per a adolescents perquè poden oblidar-se de dur posats els alineadors o no complir amb el temps necessari del tractament. Mai és tard per presumir d’un somriure ben cuidat.

Demana cita al Centre dental Parc del Nord i t’ajudarem a aconseguir-ho!